حقیقت خاموش

Aliens_Or_ Human_Diseases_Image_header2 0

فرازمینی ها یا اختلالات انسانی صرفاً زمینی؟ – بخش دوم

حقیقت خاموش : آیا باید هر بیماری و جمجمه غیرعادی را به فرازمینی ها نسبت داد ؟ در ادامه با چند بیماری دیگر که عمدا یا سهوا به فرازمینی ها نسبت داده میشوند  آشنا...

Cedri_ Allingham_Alien_Header 0

بیگانه سدریک آلینگهام – همگام با یوفولوژیست ها

حقیقت خاموش : در فوریه سال ۱۹۵۴ سدریک آلینگهام که یک پرنده شناس آماتور بود، برای بررسی پرندگان به شمال اسکاتلند رفت. او یک بشقاب پرنده را دید که بر روی زمین فرود آمد. پس...