نویسنده: مجید قرینه

10

در مریخ خبری از حیات نیست!

حقیقت خاموش : این وسوسه انگیز است که بگوییم در سطح مریخ آب مایع جریان دارد که یک اکتشاف جدید در مریخ است.شما فکر می کنید که اولین کاوشگران انسان روی مریخ از آب...

0

رفتار شناسی شیطان – بخش سوم (قسمت سوم)

                                        بخش سوم: تاکتیکهای شیطان قسمت سوم او غرور و خودخواهی را در انسان می پروراند  از مسائل فوق العاده حساسى كه در ماجراى «ابليس» و رانده شدن او از درگاه خدا جلب توجه...

0

رفتار شناسی شیطان – بخش دوم

در بخش یک دیدیم که: غرور و تکبر و برتری جویی های بی اساس موجب طغیان میشود، حتی در مقابل خداوند! و در نهایت سقوط و … شیطان ادعای خیرخواهی برای آدم کرد، ولی...

0

رفتار شناسی شیطان – بخش نخست

مقدمه آيا تاكنون از خود پرسيده‌ايم اين شيطان كه اين همه در آيات و روايات در مورد دشمني او تاكيد شده و ما را به مبارزه با او فراخوانده‌اند، چه كسي است؟ چرا شيطان...