دسته: فصل اول

1

یازده سپتامبر و دلار آمریکا

بسم الله الرحمن الرحیم مطلبی را خواهید خواند مقدمه ایست برای مطلب بعدی و اصلی. قصد دارم در مطلب بعدی از نمادهای موجود در دلار آمریکا رمز گشایی کنم و ثابت کنم که دلار...