دسته: فصل هفتم

1

بشقاب پرنده های با پیش رانش میدانی – بخش دوم

کتاب بشقاب پرنده های هیتلر – بشقابپرندههایباپیشرانشمیدانی – ادامه از قسمت قبل به زمین بازگردیم، ایده ی دیگری حاکی از این است که دانشمندان آلمانی تحت تاثیر ایده هایی بوده اند که از آسیا نشات...

0

کتاب بشقاب پرنده های هیتلر-بشقاب پرنده های با پیش رانش میدانی

وجود بشقاب پرنده های با پیش رانش میدانی آلمانی در طول جنگ جهانی دوم موضوعی است که تقریباً توسط همه ی دولتمردان مورد اعتماد مردم در تاریخ هوانوردی رد شد. همچنین بسیاری از محققین...

0

کتاب بشقاب پرنده های هیتلر – فصل چهارم: موشک کی.ام-۲

پاره ای از شواهد در قالب یک گزارش روزنامه از لیونل شاپیرو در روزنامه ی دنور پست به تاریخ ۹ نوامبر ۱۹۴۷ با عنوان «پیشنهاد جاسوسان برای سلاح های فرانکو» است. (لطفا به کپی...

2

کتاب بشقاب پرنده های هیتلر – فصل سوم: پروژه های پینموند – (۲)

مطالعه قسمت قبل : اینجا در پینموند محدوده وسیعی از پروژه ها در حال انجام بود که حداقل دو پروژه فرعی آن، پروژه شریور – هابرمول و پروژه میته بود. پروژه یا پروژه های شریور-هابرمول،...

2

کتاب بشقاب پرنده های هیتلر – فصل سوم: پروژه های پینموند – (۱)

این گزارشی از یک مهاجر روسی به نام پائول استونهیل (Stonehill) است که در خصوص تجربیات یک زندانی جنگی روسی در شمال آلمان می باشد. این گزارش اولین بار در مجله یوفو، نسخه ۱۰،...

0

کتاب بشقاب پرنده های هیتلر – فصل سوم: جنگنده های ناشناس

جنگنده های ناشناس نام اجسام پروازکننده گرد و کوچکی بود که بمب افکن های متفقین بر فراز آلمان طی فاز آخر جنگ مشاهده می شدند. همچنین گزارشاتی از رویت جنگنده های ناشناس بر فراز...

0

کتاب بشقاب پرنده های هیتلر – فصل سوم: پروژه میته- بلوزو

این پروژه پیامد پژوهش های بال پروازی بود و در سال ۱۹۴۲ آغاز شد و زیر نظر دکتر ریچارد میته انجام می گرفت که گاهی اوقات دکتر هنریش ریچارد میته نامیده می شد. اطلاعات...