دسته: فصل هفتم

2

کتاب بشقاب پرنده های هیتلر – فصل سوم: پروژه شریور- هابرمول

در این بخش ما پروژه های دیسک پرنده آلمان نازی را بررسی خواهیم کرد. آن هایی که جزئیاتی شناخته شده دارند و همچنین در ادامه به بررسی پروژه های کمتر شناخته شده نیز خواهیم...

3

کتاب بشقاب پرنده های هیتلر – فصل دوم: منابع قابل اطمینان

مطالعه قسمت قبل : اینجا در مورد دیسک های پرنده ی آلمانی اخیراً مطالب زیادی نوشته شده است. تا جایی که اطلاعات من اجازه می دهد می توانم بگویم هیچ کدام از منابع به تنهایی...

0

کتاب بشقاب پرنده های هیتلر – فصل اول: شرایط داخلی آلمان نازی

به مدد رسانه های آمریکا و آنچه بر تاریخ گذشته است، بیشتر مردم آمریکا هیچ ذهنیتی از شرایط داخلی آلمان در زمان جنگ جهانی دوم ندارند. یکی از موضوعاتی که به این بحث بیشتر...

4

کتاب بشقاب پرنده های هیتلر – مقدمه

بشقاب پرنده های هیتلر– راهنمایی برای دیسک های پرنده ی آلمان از جنگ جهانی دوم مقدمه حقیقت خاموش این عنوان کتابی است نوشته هنری استیونس(Stevens) که نسخه اول آن در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. استیونس خود از پژوهشگران کهنه کار تاریخ جنگ جهانی دوم محسوب می شود. وی حدود ۳۰...