دسته: مطالب مستقل و قدیمی

0

داستان کابالا

 داستان کابالا اصول الحادي كه به تورات افزوده شد قابل توجه است كه در كتاب عهد قديم (كتاب مقدس يهوديان) به گناهان يهوديان منحرف اشاره شده است. در كتاب غميا، كه نوعي كتاب تاريخي...

این مطلب مورد تایید ما نیست 4

کشتی حضرت نوح (ع)

و لقد ترکناها آیة فهل من مدّکر(سوره قمر، آیه ۱۵) ”و ما آن کشتی را محفوظ داشتیم تا آیت عبرت شود، پس کیست که پند گیرد؟“ در سال ۱۹۵۹، یک خلبان ترک، براساس مأموریت...

این مطلب مورد تایید ما نیست 0

تله پاتی – Telepathy

  کلمه تله پاتی نخستین بار توسط فردریک مایرزFredric Mayrers  یکی از پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی انگلستان بکار گرفته شده است. این کلمه که ازدو لفظ یونانی مشتق شده یکی تله Tele به...