دسته: مطالب مستقل و قدیمی

0

دانستني هاي فرازمینی

  دانستني هاي فرا زميني دید کلی هر چند زمانی غیر عادی به نظر می‌رسید، اما اکنون جستجو برای یافتن هوشمندی فرازمینی (SETI) به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته و به یک رشته علمی تبدیل شده است. این...