دسته: مطالب مستقل و قدیمی

این مطلب مورد تایید ما نیست 0

جن در کتب مقدس

  یافته های ما در کتب آسمانی فعلا محدود به تورات ، انجیل و قرآن است و با تحقیق بیشتر مطالبی از کتب آسمانی دیگر در اختیار کاربران محترم قرار میدهیم . جن در...

0

زتا رتیکولی – Zeta Reticuli

  زتا رتیکولی  (Zeta Reticuli)مجموعه ای از دو ستاره است که در حدود ۳۹ سال نوری از زمین قرار دارند.موقعیت آنها ، در صور فلکی نگاری (constellation Reticulum) قرار گرفته است و در آسمان...