دسته: مطالب مستقل و قدیمی

4

جادوی عدد ۱۳

عدد ۱۳ نزد اغلب ملل، نحس، شوم و نامبارك شمرده مي ‌شود و در طول قرنها سعي شده از استفاده از اين عددپرهيزشود. اما عدد ۱۳ سكه   اي است كه دو رو دارد. به...