حقیقت خاموش

0

لحظاتی که تنها هستیم – ویدئو

حقیقت خاموش : تا حالا دقت كردید كه وقتی تو شبكه های اجتماعی دارید چرخ می زنید چقدر احساس تنهایی می كنید؟ شبكه های اجتماعی در اجتماعی تر شدن ما موثر بودن یا در...