حقیقت خاموش

2

جمجمه های کریستال – فرضیه بیگانگان باستانی باطل است.

مستند بیگانگان باستانی : «بله، آن ها[جمجمه های کریستالی] آثار باستانی بیگانه ها هستند. حتی برخی مردم فکر می کنند که در سیاره ای دیگر ساخت شده اند. مخصوصاً به عنوان سابقه ای از...

0

حزقیال – فرضیه فضانوردان باستانی باطل است – بخش دوم

تفسیر بلومریچ از بند۱-۱۰: سطوح صافی که از دنده ها و دیگر اجزای کنترلی ماشین حفاظت می نماید (پوسته یا کاور دستگاه)، در نظر حزقیال شبیه به چهره بوده است. شکل سطوح نامنظم و...

8

حزقیال – فرضیه فضانوردان باستانی باطل است . بخش ۱

 مقدمه نظریه پردازان فرضیه فضانوردان/بیگانگان باستانی عبارت «چرخ درون چرخ» برگرفته از کتاب حزقیال، جزو متون تورات را به عنوان مدرکی از رویت یوفو توسط حزقیال می دانند. کتاب حزقیال از چهل و هشت...

0

انسان و ماهیت جهان – بخش چهارم

موضع دیوید هیوم دیوید هیوم (David Hume)، فیلسوف اسکاتلندی قرن هجدهم، احساس میکرد که برکلی به اندازه کافی پیش نرفته است. او معتقد بود که نه تنها باید ایده و تصور جوهر را رها...

0

انسان و ماهیت جهان – بخش سوم

در دو بخش قبل دیدیم که دو نظریه بزرگ درباره ماهیت جهان ایجاد شد. یکی پیرو سنتی بود که با افلاطون و ارسطو شروع شده بود و میگفت مثل، صور و کلی ها چیزهای...