حقیقت خاموش

این مطلب مورد تایید ما نیست 0

نگاهی اجمالی به علوم ماوراء

    بااجازه مافوقترين نيروي قدرت و عظمت       رهنمون حشمت الله دولتشاهي كتاب گلهاي راهنمايي جلد دوم آشنايي به” علوم ماوراء”   آنانكه بصير و با صفا گرديدند                      ورزنده به...

4

مردم ستاره ای

مردم ستاره اي  بذر ستاره ای : Star Seed همه انسانهایی که روی زمین متولد می شوند لزوما اهل زمین نیستند. بعضی ها از سیارات و تمدنهای دیگری ( از کائنات دیگری) وارد شده...