حقیقت خاموش

0

جهان هولوگرافیک – Holographic World

جهان هولوگرافیک  holographic نظریهای برای توضیح تواناییهای فراطبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم مایکل تالیوت / داریوش مهرجوئی مهرجویی در مقدمه کتاب می‌نویسد:  کتاب جهان هـولوگرافیک را نخست چـند سـال پـیش دوست...