حقیقت خاموش

این مطلب مورد تایید ما نیست 0

زمین اسرار آمیز

این باند فرودگاه باستانی باقدمتی ۳هزارساله در۳۰۰۰km جنوب پرو قرار دارد! (محل مناسبی برای فرود سفینه های فضایی باستانی چه ازنوع فانتوم یا چه ازنوع عمودپرواز؟! مترجم) “صدایی شنیده  می شود : خداوند راه...

0

جهان هولوگرافیک – Holographic World

جهان هولوگرافیک  holographic نظریهای برای توضیح تواناییهای فراطبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم مایکل تالیوت / داریوش مهرجوئی مهرجویی در مقدمه کتاب می‌نویسد:  کتاب جهان هـولوگرافیک را نخست چـند سـال پـیش دوست...