برچسب: امام علی علیه السلام

1

خانه ای به سستی خانه عنکبوت

اگر در سرگذشت اقوام از گذشته تا به حال بنگریم، همواره افراد جاه طلب از جهل و نادانی بشر سواستفاده کرده و از آن جهت پیشبرد نیات پست خود استفاده کرده اند. افراد جاه...