برچسب: بیگانه فضایی

0

بیگانه کوچک شیلی – همگام با یوفولوژیست ها

حقیقت خاموش: در یک روز تعطیل اول ماه اکتبر ۲۰۰۲ در منطقه کونسپسیون  شیلی، پسر یک خانواده موفق به یافتن یک موجود کوچک شبه انسان شدند. این موجود عجیب ۷٫۲ سانتیمتر طول داشت، دارای سری...

2

بیگانه سیاست مدار – همگام با یوفولوژیست ها

حقیقت خاموش: فرضیه فضانوردان باستانی همانند بسیاری دیگر از فرضیه ها بر پایه ی یک سری اصول شکل گرفته است. یکی از مهم ترین اصول فرضیه مذکور این است که حداقل دولت های جهان اول...

2

دروازه ستاره ای یا دروازه جهنم – قسمت اول

مهملات و مزخرفات متافیزیکی یا ماشین فوق تکنولوژیک ساخته خدایان؟ قصد دارم در یک رشته مقالات دنباله دار درباره پدیده ای به نام دروازه ستاره ای Star Gate مطلب بگذارم.ابتدا کمی درباره اسطوره ها و...