برچسب: تئوری ریسمان

1

انسان و جهان هستی – قسمت دوم

باز هم مقدمه: حقیقت قصد داشتم مستقیم به سر اصل مطلب بروم ولی کمی که فکر کردم دیدم بد نیست کمی بیشتر به مقدمه بحث بپردازم.شاید مباحثی که قرار است مطرح شود برای بعضی...

0

فیـزیـک و متــافیـزیک

مقدمه: مدتی بود که سرگرم کارهای شخصی خود و مطالعات مورد علاقه خودم بودم .در ضمن چند روز پیش یکی از خوانندگان عزیز درباره “روح” و حقیقت آن در یکی از مطالب نظری گذاشته...