برچسب: تاریخچه تاروت

0

دروازه ستاره ای یا دروازه جهنم- قسمت هفتم

                                                                                       بسم الله الرحمن الرحیم و لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتو الکتاب،کتاب الله وراء ظهورهم کانهم لا یعملون*و اتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک...

تاروت 0

تاروت

      تاريخچه تاروت کارت های تاروت (تارو و یا ثورا) مجموعه ای کارت هستند برای پیشگویی یا الهام بخشی که در نسخه های گوناگون تعداد و مفهوم این کارت ها تفاوت می...