برچسب: جادو

1

دروازه ستاره ای یا دروازه جهنم-قسمت سوم

در قسمت قبل گفتیم که بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران به وجود موجوداتی(غیر مادی) با ابعاد اضافی Extra dimensional در آسمان و دریا و زمین اعتقاد دارند.گفتیم که برخی از این موجودات ماوراءفیزیکی در...

2

دروازه ستاره ای یا دروازه جهنم – قسمت اول

مهملات و مزخرفات متافیزیکی یا ماشین فوق تکنولوژیک ساخته خدایان؟ قصد دارم در یک رشته مقالات دنباله دار درباره پدیده ای به نام دروازه ستاره ای Star Gate مطلب بگذارم.ابتدا کمی درباره اسطوره ها و...