برچسب: عکس فضایی ها ، دیدار موجودات فضایی ،Aliens . بیگانه ها

2

ویدئوی بیگانه خاکستری محبوس – همگام با یوفولوژیست ها

حقیقت خاموش : در ویدئوی بیگانه خاکستری محبوس  شاهد بیگانه ای خاکستری هستیم که به ظاهر در یک اتاق تاریک بر روی یک صندلی نشسته است و  جملات نامفهومی را زمزمه می کند.  

1

بیگانه ای در کنفرانس نظامی – همگام با یوفولوژیست ها

حقیقت خاموش : در بعضی از سایت های حامی فرضیه فضانوردان باستانی و همچنین سایت های یوفولوژیک ، این عکس را مربوط به نشست گریدا در سال ۱۹۵۴ می دانند که در آن سرتیپ دوایت آیزنهاور،...