برچسب: فضانوردان باستانی

1

بیگانه ای در کنفرانس نظامی – همگام با یوفولوژیست ها

حقیقت خاموش : در بعضی از سایت های حامی فرضیه فضانوردان باستانی و همچنین سایت های یوفولوژیک ، این عکس را مربوط به نشست گریدا در سال ۱۹۵۴ می دانند که در آن سرتیپ دوایت آیزنهاور،...

0

سیر تکاملی فرضیه بیگانگان باستانی – بخش نخست

سیر تکاملی فرضیه بیگانگان باستانی-  از یونان باستان تا تفکرات فلاماریون.   در کتاب الکترونیکی شواهد، فصل اول، قسمت اول – ترجمه فارسی مستند بیگانگان باستانی-Ancient Aliens در سایتی به همین نام- آمده است:...

2

جت های تولیما – فرضیه فضانوردان باستانی باطل است.

در مستند بیگانگان باستانی، فصل اول-قسمت شواهد، راوی مستند می گوید: « . . . در اوایل قرن بیستم میلادی دزدان معبد در جستجوهایشان در اطراف رودخانه ماگدالنا(Magdalena) به مقبره ای برخوردند که قدمت...