برچسب: فلسفه

0

انسان و ماهیت جهان – بخش سوم

در دو بخش قبل دیدیم که دو نظریه بزرگ درباره ماهیت جهان ایجاد شد. یکی پیرو سنتی بود که با افلاطون و ارسطو شروع شده بود و میگفت مثل، صور و کلی ها چیزهای...

0

انسان و ماهیت جهان – بخش دوم

پیش از پرداختن به تفکرات ارسطو، نکته ای هست که حتما باید متذکر شد. فلسفه حاصل فکر و اندیشه است. اگر فکری فلسفی بود، دلیل بر عقلانی بودن آن فکر نیست. عقل در واقع...

0

انسان و ماهیت جهان – بخش نخست

شاید اولین مسئله ای که انسان را درگیر خود کرده و همچنان می کند، این باشد که ماهیت جهان چیست؟ چگونه بوجود آمده؟ همیشه وجود داشته یا آن را خالقی خلق کرده است؟ از...