برچسب: نازی ها

4

مقدمه ای بر کنترل ذهن

در این مدتی که با سری جدید مقالات مارو همراهی میکنید عده ای از دوستان نظراتی رو دادند که از بررسی اون نظرات متوجه شدیم که شاید هنوز هم منظور و هدف ما را...