برچسب: ویمانا

10

ویمانا – فرضیه فضانوردان باستانی باطل است.

ویمانا کلمه‌ای سانسکریت است به معنی معبد، کاخ و ماشین‌های پرنده که در نوشته‌های حماسی سانسکریت از آنها نام برده شده است. میخواهم بدون حاشیه به اصل ماجرا و ادعاهای مروجان فرضیه فضانوردان باستانی...

این مطلب مورد تایید ما نیست 0

زمین اسرار آمیز

این باند فرودگاه باستانی باقدمتی ۳هزارساله در۳۰۰۰km جنوب پرو قرار دارد! (محل مناسبی برای فرود سفینه های فضایی باستانی چه ازنوع فانتوم یا چه ازنوع عمودپرواز؟! مترجم) “صدایی شنیده  می شود : خداوند راه...