برچسب: پاگنده

این مطلب مورد تایید ما نیست 0

موجودات ماورايي – بخش سوم

  آلکونوست: (پرنده بهشتی افسانه‌های اسلاوی) اثر ایوان بیلیبین ابوالهول:  غول افسانه‌های مصر باستان و اسطوره اُدیپ، مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شیر، مزیّن به بالهای عقاب و دارای کله‌ای شبیه...