برچسب: Inception

0

کنترل ذهن ،نهایت تروریسم

بسم الله الرحمن الرحیم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوایها   و سوگند به نفس و آنکه آن را نیکو آفرید ، پس به وی بدی و نیکیش را الهام فرمود....

1

پروژه مونارش(MONARCH) – کنترل ذهن (بخش ۲)

  مراحل برنامه ریزی مونارش آلفا. به عنوان برنامه ریزی کلی یا معمولی درون شخصیت، مبنای کنترل تلقی می شود؛ با حفظ حافظه خیلی مسلم، به اضافه افزایش قدرت جسمی و توان بینایی، قابل...