برچسب: Phi

2

اسرار عدد فی / Ф

عدد في (phi)ا Ф   Ф = ۱٫۶۱۸ در قرن ۱۲، لئوناردو فيبوناچي (Leonardo Fibonacci) دنباله ي مشهور خود را معرفي نمود. جمله ي بعدي برابر مجموع دو جمله ي قبلي خود مي باشد.  ...