دسته: فصل ششم

0

انسان و ماهیت جهان – بخش چهارم

موضع دیوید هیوم دیوید هیوم (David Hume)، فیلسوف اسکاتلندی قرن هجدهم، احساس میکرد که برکلی به اندازه کافی پیش نرفته است. او معتقد بود که نه تنها باید ایده و تصور جوهر را رها...

0

انسان و ماهیت جهان – بخش سوم

در دو بخش قبل دیدیم که دو نظریه بزرگ درباره ماهیت جهان ایجاد شد. یکی پیرو سنتی بود که با افلاطون و ارسطو شروع شده بود و میگفت مثل، صور و کلی ها چیزهای...

0

انسان و ماهیت جهان – بخش دوم

پیش از پرداختن به تفکرات ارسطو، نکته ای هست که حتما باید متذکر شد. فلسفه حاصل فکر و اندیشه است. اگر فکری فلسفی بود، دلیل بر عقلانی بودن آن فکر نیست. عقل در واقع...

0

انسان و ماهیت جهان – بخش نخست

شاید اولین مسئله ای که انسان را درگیر خود کرده و همچنان می کند، این باشد که ماهیت جهان چیست؟ چگونه بوجود آمده؟ همیشه وجود داشته یا آن را خالقی خلق کرده است؟ از...

1

سیر تکاملی فرضیه بیگانگان باستانی – بخش پایانی

سیر تکاملی فرضیه بیگانگان باستانی-جمع بندی و نتیجه گیری فرضیه چندگانه گرایی (تکثرگرایی، کثرت گرایی) کیهانی را باید مادر فرضیه فضانوردان باستانی دانست که حداقل می باید دستاورد تفکرات یونان باستان بوده باشد. بحث...

0

سیر تکاملی فرضیه بیگانگان باستانی – بخش چهارم

سیر تکاملی فرضیه بیگانگان باستانی- از چارلز لثبریج تا به امروز یک سال پس از مرگ باستان شناسی به نام توماس چارلز لثبریج (۱۹۰۱-۱۹۷۱، Lethbridge)، اثری از وی تحت اسم یک فانتزی: افسانه پسران...