دسته: اطلاعات و گزارشات

گزارشات و اطلاعات ارسالی از سوی شما

2

بحث آزاد – موضوع شماره ۲ : یوفوها

بحث آزاد – موضوع شماره ۲ : یوفوها با سلام .   در دومین بحث آزاد این پایگاه تصمیم گرفتیم تا موضوع یوفوها  یا همان اشیاء پرنده ناشناس را از دیدگاه شما مخاطبان گرامی...

6

ثبت اطلاعات ماورالطبیعه و غیر متعارف

سلام خدمت شما مخاطبان پایگاه حقیقت خاموش. حقیقت خاموش در نظر دارد برای برنامه های آینده خود اطلاعات جامع تری در رابطه با موضوعات فراطبیعی و غیر عادی در اختیار داشته باشد . یکی از اطلاعات که برای...