برچسب: ابلیس

0

رفتار شناسی شیطان – بخش سوم (قسمت سوم)

                                        بخش سوم: تاکتیکهای شیطان قسمت سوم او غرور و خودخواهی را در انسان می پروراند  از مسائل فوق العاده حساسى كه در ماجراى «ابليس» و رانده شدن او از درگاه خدا جلب توجه...

0

رفتار شناسی شیطان – بخش دوم

در بخش یک دیدیم که: غرور و تکبر و برتری جویی های بی اساس موجب طغیان میشود، حتی در مقابل خداوند! و در نهایت سقوط و … شیطان ادعای خیرخواهی برای آدم کرد، ولی...

0

رفتار شناسی شیطان – بخش نخست

مقدمه آيا تاكنون از خود پرسيده‌ايم اين شيطان كه اين همه در آيات و روايات در مورد دشمني او تاكيد شده و ما را به مبارزه با او فراخوانده‌اند، چه كسي است؟ چرا شيطان...