برچسب: امام علی (ع)

0

عید ولایت امیر المومنین مبارک باد . + ویدئو

حقیقت خاموش : عید ولایت حامی انبیاء ، یاور مومنین ، اول مظلوم عالم ، خیرالمومنین ، امام المتقین ، امام العارفین ، اول العابدین ، مولی الموحدین ، امام الثقلین ، رییس الموحدین ، سید المتقین ، زین الموحدین ، ازهد الزاهدین ، مولی...

1

خانه ای به سستی خانه عنکبوت

اگر در سرگذشت اقوام از گذشته تا به حال بنگریم، همواره افراد جاه طلب از جهل و نادانی بشر سواستفاده کرده و از آن جهت پیشبرد نیات پست خود استفاده کرده اند. افراد جاه...