برچسب: حلقه کشتزار

27

حقیقت حلقه های کشتزار

Crop Circles یا حلقه های کشتزار یا دایره های مزارع نقوشی از الگوهای غالبا بسیار پیچیده هندسی هستند که در مزارع ظاهر می شوند.مخصوصا مزارع گندم و مخصوصا مزارع گندم انگلستان.نقوشی که در مزارع...

1

حلقه های کشتزار و ارتباط آن با هندسه اقلیدسی و نسبت دایاتونیک

چندين سال پيش چرالد اس هاوكينز ستاره و اختر شناس سرشناس و ايجاد كننده كرسي ستاره شناسي دپارتمان دانشگاه بوستون به بعضي از الگوهاي برجسته حلقه هاي كشتزار كه به شكل تئوري هاي هندسي...