برچسب: شهسواران معبد

0

روایتی از شهسواران معبد – بخش دوم

  این همه تظاهر به دوران الحاد در کشوری مسیحی برای چیست؟! در هر صورت ، با توجه به شرایط و قرائن اگر بپذیریم که آمریکا کشوری با گرایشات ماسونی است ودر صدد تحقق...