برچسب: ظهور

0

جریانهای عصر ظهور

جریانهای عصر ظهور جریانهای مختلف ظهور توسط “حزب الله” و “حزب الشیطان” سازماندهی و عملیاتی میگردند و این بزرگترین تقابل صدق و کذب هستی است؛ از یک طرف ولی خدا با ایجاد جریانی پرشور...

4

سلیمان نبی یا شاه سلیمان؟!

بسم الله الرحمن الرحیم شیطان گفت: ای خدای من ، چون تو مرا گمراه کردی من نیز در زمین (باطل ) را در نظرشان زیبا جلوه میدهم وهمه را به سمت گمراهی میکشانم به...