برچسب: استیون هاوکینگ

0

انسان و جهان هستی – قسمت پنجم

در قسمتهای قبلی کمی در رابطه با نظریات مختلفی که در فیزیک مدرن در رابطه با خلقت جهان مطرح شده است بحث کردیم.به موازات آن با نظریه ارائه شده توسط یک روحانی ایرانی (استاد...

0

انسان و جهان هستی – قسمت سوم

عمر جهان چقدر است؟   در علم کیهانشناسی در فیزیک “عمر جهان” را مدت زمانی می دانند که از زمان وقوع مهبانگ BIG BANG سپری شده است. یعنی این چنین فرض شده است که...

0

انسان و جهان هستی – قسمت نخست

مقدمه: کیهان شناسی یکی از قدیمیترین چیزهایی است که بشر را شیفته خود کرده و به خود مشغول کرده است.تعجبی هم ندارد.ما از کودکی شنیدن داستان و قصه را دوست داریم و در بزرگسالی...